Ocelový automatický kotel na tuhá paliva vybavený retortovým hořákem umožňujícím automatické podávání a spalování uhlí. Přídavný rošt umožňuje spalování masivního dřeva a hrubšího sortimentu uhlí. Kotel tak umožňuje spojení výhod a plné využiti možnosti kotle s automatickým podáváním paliva anebo ručním přikládáním kusového paliva.

Konstrukce kotle APOLLO COAL, založená na využití trojtahového ocelového výměníku tepla, zaručuje dlouhý bezproblémový provoz a také umožňuje volně nahradit palivo v závislosti na jeho dostupnosti a ceně. Kotel je určený pro provoz s otevřeným i uzavřeným systémem topné soustavy.

Kotel APOLLO COAL je určen pro vytápění jedno a více generačních rodinných domů, továren, kanceláří, škol, atd.