JAKOS Výroba kotlů ETKA & dopravníků

572 585 090

mrackova@jakos.cz

Kudlovice 329

687 03

Po - Pá 7:00 - 14:00

So, Ne zavřeno

Kotle ETKA na tuhá paliva

Kotle s ručním přikládáním / Kotle na uhlí

Emisní třída 4
Eco design

Ocelové teplovodní kotle ETKA LS jsou konstruovány pro otop objektů s otopným systémem a otevřenou nebo tlakovou expanzní nádobou, samotížným nebo nuceným oběhem otopné vody s maximálním přetlakem 200 kPa, tj. 20m vodního sloupce. Předepsané palivo je hnědé uhlí zrnitosti ořech 2 o výhřevnosti min. 23,18 MJ/kg. Kotel využívá principu spodního odhořívání paliva se stoupajícím směrem odtahu spalin s teplosměnnou plochou v horní části kotle. Primární vzduch je regulován automaticky tepelným regulátorem. Teplosměnná plocha je přístupná uzavíratelnými dvířky na čelní ploše kotle, což umožňuje snadné čištění výhřevné plochy. Kotle jsou standardně vybaveny vestavěným zařízením k odvodu přebytečného tepla pro ochranu kotle přetopením.

Předností kotlů ETKA je velká palivová šachta, která zajišťuje dobu hoření při maximálním výkonu až 4 hodiny.

Přednosti kotlů ETKA:

 • ocelový výměník z plechu tloušťky 5 mm
 • snadné čištění teplosměnné plochy
 • velký objem násypky
 • plynulé sesouvání paliva do ohniště
 • nízké nároky na tah komínu
 • jednoduchá regulace sekundárního vzduchu
 • integrované zařízení pro odvod přebytečného tepla
 • velký popelníkový prostor a objem popelníku
 • výklopná násypka pro snažší a čistější přikládání paliva
 • předpokládaná zvýšená životnost kotle – nedochází ke shromažďování látek způsobujících korozi kotlového tělesa

Kotle s ručním přikládáním / Kotle na dřevo

Emisní třída 5
Eco design

Ocelové teplovodní kotle ETKA LS-D jsou konstruovány pro otop objektů s otopným systémem s otevřenou nebo tlakovou expanzní nádobou, samotížným nebo nuceným oběhem otopné vody s maximálním přetlakem 200 kPa, tj. 20m vodního sloupce. Předepsané palivo je kusové dřevo o výhřevnosti 15-18 MJ/kg. Kotel využívá principu spodního odhořívání paliva se stoupajícím směrem odtahu spalin s teplosměnnou plochou v horní části kotle. Primární vzduch je regulován automaticky tepelným regulátorem. Teplosměnná plocha je přístupná uzavíratelnými dvířky na čelní ploše kotle, což umožňuje snadné čištění výhřevné plochy. Kotle jsou standardně vybaveny vestavěným zařízením k odvodu přebytečného tepla pro ochranu kotle přetopením.

Předností kotlů ETKA je velká palivová šachta, která zajišťuje dobu hoření při maximálním výkonu až 2 hodiny.

Přednosti kotlů ETKA:

 • ocelový výměník z plechu tloušťky 5 mm
 • snadné čištění teplosměnné plochy
 • velký objem násypky
 • plynulé sesouvání paliva do ohniště
 • nízké nároky na tah komínu
 • jednoduchá regulace sekundárního vzduchu
 • integrované zařízení pro odvod přebytečného tepla
 • velký popelníkový prostor a objem popelníku
 • předpokládaná zvýšená životnost kotle – nedochází ke shromažďování látek způsobujících korozi kotlového tělesa

Automatické kotle / Kotle na dřevěné pelety

Emisní třída 5
Eco design

Kotel je zařazen v Seznamu výrobků a technologií, na které lze čerpat dotaci Nová zelená úsporám (2021-2030) Kotlíkové dotace (2021-2027) více na: svt.sfzp.cz

Automatické ocelové teplovodní kotle APOLLO – ETKA All Pellets jsou zdrojem tepla vhodným pro vytápění bytů, rodinných domků, provozoven a obdobných objektů. Otopný systém může být s otevřenou nebo tlakovou expanzní nádobou, samotížným nebo nuceným oběhem otopné vody, s maximálním přetlakem 200 kPa (tj. 20 m vodního sloupce). Kotle APOLLO-ETKA ALL PELLETS konstrukčně vychází z kotlů ETKA LS na tuhá paliva s ručním přikládáním. Využívá stejné kotlové těleso, které je osazeno automatickým hořákem na dřevěné pelety, dávkovacím šnekem a řídící elektronikou.
Předepsaným palivem pro tyto kotle je biomasa v přírodním stavu dle ČSN 303-5:2013 ve formě C1 - slisovaného dřeva (např. pelet bez přísad, zhotovených z úlomků dřeva a/nebo kůry; přípustná jsou přírodní pojiva, jako je melasa, rostlinné parafiny a škrob) a pelet podle EN 14961-2. Peletizované o průměru 6-10 mm, délce 5 – 20 mm.

Hořák MCE PELLET BURNER s posuvným roštem je novým technickým řešením jak spalovat dřevní pelety. Vyznačuje se funkcí čištění a automatického zapálení a zhasnutí topeniště, díky čemuž je zařízení prakticky bezúdržbové.
Hořák MCE PELLET BURNER je řízen elektronikou RT-16 a pracuje v průběhu provozu zcela automaticky. V tělese hořáku je dávkováno palivo a spalovací vzduch tak, aby docházelo ke kompletnímu, efektivnímu a ekologickému spalování paliva s vysokou účinností.

Dávkování pelet do hořáku z externího zásobníku paliva se uskutečňuje automaticky šnekovým dopravníkem, který je řízen řídící elektronickou jednotkou hořáku. Dávkovací systém vychází vždy z bezpečného principu přerušení přísunu paliva do hořáku vlivem samospádu pelet do hořáku (prázdná hadice nad hořákem). Dále je do cesty paliva vřazen dávkovací turniket, který rovněž zabraňuje možnému prohoření paliva od hořáku do zásobníku.
Motor a převodovka hořáku pro dávkování paliva, stejně jako externí šnekové motory, jsou vybaveny tepelnou ochranou proti zablokování.